top of page

 

PRIVACY VERKLARING

 

P E R S O O N S G E G E V E N S   D I E   I K   V E R W E R K


Qi praktijk voor Acupunctuur Acupressuur en Acu Yoga  verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Patient verslagen

 

 

B I J Z O N D E R E   O F   G E V O E L I G E  P E R S O O N S G E G E V E N S

 

Qi praktijk voor Acupunctuur Acupressuur en Acu Yoga verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

WA A R O M   I K   G E G E V E N S   N O D I G  H E B


Qi praktijk voor Acupunctuur Acupressuur en Acu Yoga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van mijn nieuwsbrief

 • Verwerken van patient verslagen…..

 H O E  L A N G   I K   G E G E V E N S   B E W A A R


Qi praktijk voor Acupunctuur Acupressuur en Acu Yoga zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer het bewaartermijn van 15 jaar

 

 

D E L E N  M E T   A N D E R E N

 

Qi praktijk voor Acupunctuur Acupressuur en Acu Yoga deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluiten ik een verwerkers -overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Qi praktijk voor Acupunctuur Acupressuur en Acu Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
I N  K A A R T  B R E N G E N   W E B S I T E B E Z O E K

 

Qi praktijk voor Acupunctuur Acupressuur en Acu Yoga gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

G E G E V E N S  I N Z I E N , A A N P A S S E N  O F  V E R W I J D E R E N

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar petra.eeken@gmail.com. Qi praktijk voor Acupunctuur Acupressuur en Acu Yoga zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

B E V E I L I G I N G 

 

Qi praktijk voor Acupunctuur Acupressuur en Acu Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via petra.eeken@gmail.com

 

CO N T A C T G E G E V E N S

 

Wanneer u contact wilt opnemen met Qi praktijk voor Acupunctuur Acupressuur en Acu Yoga  kunt mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                     Costaricastraat 61

Postcode en plaats:                                             2408MJ Alphen aan den Rijn 

Inschrijvingsnummer K.van  Koophandel         28094501

Telefoonnummer:                                                 06-55800454

E-mailadres:                                                          petra.eeken@gmail.com

bottom of page